Trang chủ >> Thanh tra, kiểm tra   (18-08-2020)

Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

Thực hiện kế hoạch số 21/KH-SKHCN, ngày 12/5/2020 về việc kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 tại các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Chiều ngày 18/8/2020, Tổ kiểm tra về công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở Khoa học và Công nghệ đến kiểm tra tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ.

Thành phần Tổ kiểm tra gồm có: Đồng chí Hoàng Dũng – PGĐ Sở, Tổ trưởng Tổ kiểm tra, Chánh văn phòng Sở - tổ phó và các đồng chí phụ trách công tác chuyên môn làm thành viên. Về phía Trung tâm có Lãnh đạo Trung tâm cùng Trưởng, phó  các phòng chuyên môn và kế toán tham gia để cung cấp, báo cáo số liệu theo yêu cầu của Tổ kiểm tra.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra CCHC tại Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

 

Theo đó, sau khi đồng chí Hoàng Dũng, Tổ trưởng Tổ kiểm tra thông qua quyết định số 75/QĐ-SKHCN về việc thành lập Tổ kiểm tra; đồng thời nêu mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp kiểm tra. Tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế các nội dung cải cách hành chính tại Trung tâm. Nội dung kiểm tra là thực hiện công tác cải cách hành chính từ tháng 01.2020 đến nay, cụ thể như: Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức, bộ máy; Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Kết luận chung của đoàn kiểm tra đối với công tác CCHC của Trung tâm là đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ cải cách hành chính, cơ bản đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Trung tâm lưu ý một số điểm như: Sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp của đơn vị, để làm cơ sở chuyển đổi ngạch, xếp hạng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại đơn vị; Cần trình cấp có thẩm quyền xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập./.

Tin, ảnh: hbnguyet