Trang chủ >> Thanh tra, kiểm tra   (25-10-2020)

Thanh tra Sở KH&CN ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định về lĩnh vực Đo lường và An toàn bức xạ hạt nhân