Trang chủ >> Thông Báo   (17-08-2023)

Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 11/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 378/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bbãi btrong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghthuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghtrên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

Chi tiết File đính kèm: TẠI ĐÂY