Trang chủ >> Thông Báo   (04-09-2023)

Công bố Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ

Ngày 29/8/2023, Sở Khoa học và Công nghệ ký ban hành Quyết định số 99/QĐ-SKHCN về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ cho ông Lê Văn Hoàn.

Địa chỉ: Số 97 Bà Triệu, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum,

Số điện thoại: 0905154385.

Số lượng sản phẩm sâm củ: 1.350(cây).

Độ tuổi: lớn hơn 06 năm tuổi.

File đính kèm: TẠI ĐÂY