Trang chủ >> Thông Báo   (03-03-2020)

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Vừa qua, UBND tỉnh vừa ký quyết định số 131/QĐ-UBND, ngày 03/03/2020 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

 

Bộ thủ tục gồm 66 thủ tục hành chính, Trong đó: Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ (35 TTHC); Lĩnh vực Sở hữu công nghiệp (06 TTHC); Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (18 TTHC).

 

Quyết định này thay thế 02 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trước đó là: Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 05/ 4/2019 và Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 03/12/2018.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

DANH MỤC TTHC