Trang chủ >> Thông Báo   (01-12-2022)

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022


Công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

File đính kèm