Trang chủ >> Thông Báo   (21-06-2022)

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành KH&CN

­­­Ngày 21/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Văn bản số 01/HD-SKHCN về việc Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

 

Để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, góp phần tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

 

Bước 1: Đăng ký tài khoản

 

- Tổ chức, công dân đăng nhập vào đường dẫn tại địa chỉ: https://dichvucong.kontum.gov.vn/

 

- Click vào nút “Đăng ký”. Tại giao diện màn hình đăng ký tài khoản: tổ chức, công dân tiến hành điền đầy đủ thông tin và bấm vào nút “Đăng ký”.

 

Bước 2: Đăng nhập và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

 

- Tổ chức, công dân đăng nhập vào đường dẫn tại địa chỉ: https://dichvucong.kontum.gov.vn/

 

- Click vào nút “Đăng nhập”. Tại giao diện màn hình đăng nhập: tổ chức, công dân tiến hành nhập thông tin tài khoản và mật khẩu sau đó bấm vào nút Đăng nhập”.

 

- Nộp hồ sơ trực tuyến: Tổ chức, công dân chọn mục Tra cứu thủ tục; Tiến hành tìm kiếm thủ tục qua công cụ tìm kiếm và chọn cơ quan thực hiện. Ví dụ: Thực hiện dịch vụ công của Sở Khoa học và Công nghệ: đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh”.

 

+ Click trực tiếp vào tên dịch vụ công để tiến hành hồ sơ trực tuyến. Hệ thống sẽ hiển thị ra giao diện nhập “Thông tin người nộp”.

 

+ Điền đầy đủ thông tin người nộp, chọn tiếp tục sau đó click vào thành phần hồ sơ, tải tệp tin thành phần hồ sơ theo quy định.

 

+ Chọn tiếp tục để chọn hình thức nhận kết quả tại các ô tương ứng.

 

+ Để hoàn tất quá trình nộp hồ sơ, nhập mã xác nhận và bấm vào nút “Nộp hồ sơ”.

 

Bước 3: Thanh toán trực tuyến (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

 

Nếu tổ chức, công dân gặp lỗi phát sinh trong quá trình thực hiện. Vui lòng liên số điện thoại: 0260.3797799 (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hỗ trợ trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) hoặc 0260.3958789 (VNPT hỗ trợ 24/7).

 

Ý kiến, kiến nghị liên quan đến nội dung thủ tục hành chính, liên hệ số điện thoại: 0260.3862518, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Sở Khoa học và Công nghệtrân trọng thông báo để tổ chức, đơn vị, cá nhân biết, sử dụng./.

 

Danh mục DVCTT ngành KH&CN