Trang chủ >> Thông Báo   (02-06-2023)

Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa

Ngày 30/5/2023, Thanh tra Sở KH&CN ban hành Kết luận kiểm tra số 01/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

File đính kèm: TẠI ĐÂY