Trang chủ >> Thông Báo   (29-11-2023)

Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về lĩnh vực TC, ĐL, CL và An toàn BXHN tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô

Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về lĩnh vực TC, ĐL, CL và An toàn BXHN tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô File đính kèm