Trang chủ >> Thông Báo   (10-08-2023)

Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra nội bộ tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023