Trang chủ >> Thông Báo   (28-11-2023)

Quyết định về thành lập đoàn kiểm tra về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phảm hàng hóa và an toàn bức xạ hạt nhân

Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và An toàn bức xạ hạt nhân

File đính kèm