Trang chủ >> Thông Báo   (10-11-2022)

Sở KH&CN công bố thông tin và đăng ký tiếp nhận kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Trên cơ sở kết quả triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ đã được Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh thông qua. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan về thông tin kết quả 04 đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh để đăng ký tiếp nhận kết quả nghiên cứu, cụ thể như sau:

 

(1) Dự án: Xây dựng mô hình trồng cây Lan Kim Tuyến (Anoectochilus sp.) dưới tán rừng tại 02 huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông tỉnh Kon Tum.

 

(2) Đề tài: Khảo sát thành phần hóa học, xây dựng qui trình định lượng saponin trên thân, lá Sâm Ngọc Linh làm cơ sở khoa học cho các sản phẩm ứng dụng.

 

(3) Đề tài: Đánh giá khả năng thích nghi và đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý trên các dạng lập địa trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

(4) Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng giải pháp sinh học trong phòng chống sinh vật hại phục vụ sản xuất một số loại cây trồng hàng năm chủ lực theo hướng hữu cơ, an toàn và bền vững tại tỉnh Kon Tum.

 

Các đơn vị, địa phương đăng ký tiếp nhận kết quả các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh nộp về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 16/11/2022.

 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị, địa phương biết và đăng ký./.

 

File đính kèm TẠI ĐÂY