Trang chủ >> Thông Báo   (28-05-2023)

Sở KH&CN công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Ngày 26/5/2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 56/QĐ-SKHCN về việc công khai quyết toán ngân sách  nhà nước năm 2022.

 

Nội dung chi tiết : TẠI ĐÂY