Trang chủ >> Thông Báo   (09-11-2022)

Sở KH&CN thông báo Lựa chọn đơn vị Tư vấn giám sát, gói thầu mua sắm thiết bị

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thiết bị cho dự án Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum với các tiêu chí như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản giám sát:

 

1.1. Tên đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

1.2. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà B, Trung tâm hành chỉnh tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.

2. Tên tài sản, số lượng tài sản giám sát:

 

2.1. Tên tài sản: Mua sắm đầu tư mới trang thiết bị, gồm:

+ Hệ thống máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất… phân tích ADN Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác (tách chiết, nhân bản, kiểm tra, định lượng ADN) phục vụ giám định, kiểm định sâm Ngọc Linh thật và giả.

+ Hệ thống máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất… phân tích hàm lượng Saponin và các hoạt chất sinh học khác trong Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia giám sát thiết bị:

 

3.1. Thời gian nộp hồ sơ tham gia giám sát thiết bị: 07 ngày (từ ngày 11 tháng 11 năm 2022 đến ngày 17 tháng 11 năm 2022).

3.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ; Tầng 4, Tòa nhà B, Trung tâm hành chỉnh tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum. Điện thoại: 0260.3862518. 

(Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn)./.

 

Noiji dung chi tiết TẠI ĐÂY