Trang chủ >> Thông Báo   (16-06-2022)

Sở KH&CN thông báo nộp hồ sơ tham gia thẩm định giá gói thầu mua sắm thiết bị cho dự án: Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum

Ngày 16/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ gửi Thông báo số 77/TB-SKHCN về việc nộp hồ sơ tham gia thẩm định giá gói thầu mua sắm thiết bị cho dự án: Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum, nội dunThông báo:

 

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị cho dự án Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum với các tiêu chí như sau:

 

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản thẩm định giá:

 

1.1. Tên đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum;

 

1.2. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà B, Trung tâm hành chỉnh tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.

 

2. Tên tài sản, số lượng tài sản thẩm định giá:

 

2.1. Tên tài sản: Mua sắm đầu tư mới trang thiết bị, gồm:

 

+ Hệ thống máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất… phân tích ADN Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác (tách chiết, nhân bản, kiểm tra, định lượng ADN) phục vụ giám định, kiểm định sâm Ngọc Linh thật và giả.

 

+ Hệ thống máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất… phân tích hàm lượng Saponin và các hoạt chất sinh học khác trong Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác.

 

2.2. Số lượng tài sản: Danh mục tài sản và 03 báo giá của 03 nhà cung cấp kèm theo.

 

2.3. Nơi lưu giữ tài sản: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ; địa chỉ 16A Ngô Quyền, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

3. Tiêu chí lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản gồm các tiêu chí sau:

 

3.1. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc thẩm định giá;

 

3.2. Có phương án thẩm định giá khả thi, hiệu quả;

 

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức thẩm định giá tài sản: có tối thiểu 03 thẩm định giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là Tổ chức thẩm định giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, có giấy chứng nhận hành nghề thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp. Đã thực hiện ít nhất 02 hợp đồng thẩm định giá có giá trị lớn hơn hoặc bằng gói thầu này.

 

3.4. Thù lao dịch vụ thẩm định giá tài sản phù hợp với tình hình thực tế của tài sản được thẩm định;

 

3.5. Các tiêu chí khác: Hồ sơ pháp lý (giấy đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề thẩm định giá viên…).

 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá:

 

4.1. Thời gian nộp hồ sơ tham gia thẩm định giá: 07 ngày làm việc; từ ngày 17 tháng 6 năm 2022 đến ngày 27 tháng 6 năm 2022.

 

4.2. Thời gian lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: 07 ngày làm việc.

 

4.3. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ; Tầng 4, Tòa nhà B, Trung tâm hành chỉnh tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum. Điện thoại: 0260.3862.518. 

 

(Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn)./.

 

File đính kèm: Thông báo và DM thiết bị

                     Báo giá