Trang chủ >> Thông Báo   (21-09-2022)

Sở KH&CN thông báo tham gia tọa đàm kết nối, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo

 

Ngày 20/9/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 875/SKHCN-QLCN về việc thông báo tham gia tọa đàm kết nối, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo. 

 

Ghi chú: Đại biểu tham dự không phải trả chi phí, được sử dụng máy tính, điện thoại để ghi âm, quay video nội dung tọa đàm phục vụ nghiên cứu, áp dụng sau này.

 

Nội dung Công văn TẠI ĐÂY