Trang chủ >> Thông Báo   (26-06-2022)

Sở KHCN Thông báo mời báo giá khóa đào tạo về "các tiêu chuẩn bền vững cho ngành nông, lâm, thủy sản"

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kon Tum có nhu cầu tổ chức khoá đào tạo về “Các tiêu chuẩn bền vững cho ngành nông, lâm, thuỷ sản” cho đối tượng là cán bộ chuyên môn thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh. Ngày 21/6/2022 Sở KH&CN gửi Thông báo số 79/TB-SKHCN về việc Mời báo giá khóa đào tạo về “các tiêu chuẩn bền vững cho ngành nông, lâm, thuỷ sản” (tiêu chuẩn 14001, 22000, Higg fem, ASC Feed standard,…)

 

Nội dung Thông báo cụ thể TẠI ĐÂY