Trang chủ >> Thông Báo   (05-01-2020)

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ - năm 2020

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-SKHCN ngày 09/01/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  V/v ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh tại Sở Khoa học và Công nghệ; Ngày 31/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 108/TB-SKHCN về lịch tiếp công dân định kỳ , cụ  thể như sau:

1.     Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng năm 2020:

STT

Thứ

Ngày, tháng, năm

Người tiếp công dân

Chức vụ

1

Năm

30/01/2020

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

2

Năm

27/02/2020

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

3

Năm

26/3/2020

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

4

Năm

23/4/2020

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

5

Năm

28/5/2020

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

6

Năm

25/6/2020

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

7

Năm

30/7/2020

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

8

Năm

27/8/2020

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

9

Năm

24/9/2020

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

10

Năm

29/10/2020

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

11

Năm

26/11/2020

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

12

Năm

31/12/2020

Bùi Thanh Bình

Giám đốc

- Địa điểm tiếp dân: Phòng tiếp công dân Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ số 68 Lê Hồng Phong, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian tiếp:  + Buổi sáng từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút;

                             + Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

 2. Lịch Tiếp công dân của Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ:

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc (giờ hành chính) tại phòng Tiếp công dân theo quy định của pháp luật./.