Trang chủ >> Thông Báo   (02-08-2020)

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo triển khai thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 03/8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 78/TB-SKHCN về việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích

Theo đó, nhằm tiếp tục tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; góp phần tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong thời gian tới. Sở Khoa học và Công nghệthông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

 

1. Đối với Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (có danh mục kèm theo)

- Bước 1: Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum tại địa chỉ https://dichvucong.kontum.gov.vn/

- Bước 2: Chọn DVC TRỰC TUYẾN

- Bước 3: Mục cơ quan thực hiện, chọn Sở Khoa học và Công nghệ

- Bước 4: Chọn TTHC cần thực hiện theo danh mục, sau đó chọn nút “Nộp hồ sơ”

* Lưu ý: Để thực hiện thành công bước nộp hồ sơ thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký “tài khoản” để thực hiện giao dịch trực tuyến.

 2. Đối với TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (có danh mục kèm theo).

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ tại các điểm Bưu điện trên địa bàn tỉnh để được nhân viên Bưu điện hướng dẫn, nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị tổ chức, đơn vị, cá nhân liên hệ tới các đầu mối sau để được hỗ trợ

- Hỗ trợ kỹ thuật đối với Dịch vụ công trực tuyến: Ông Võ Đình Trung, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, số điện thoại: (0260) 3500359; 0905.790.369

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ (Quầy số 02): Số điện thoại (0260) 3797799, quay số máy lẻ 102.

- Ý kiến, kiến nghị liên quan đến nội dung thủ tục hành chính, số điện thoại:  (0260) 3862518 - Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệtrân trọng thông báo để tổ chức, đơn vị, cá nhân biết, thực hiện./.

hbnguyet

Danh mục TTHC mức độ 3

Danh mục TTHC qua Dịch vụ BCCI