Trang chủ >> Thông Báo   (13-07-2020)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 2763/KH-UBND, ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020 với mục tiêu nhằm khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp ĐMST đối với các tầng lớp nhân dân, trước hết là thế hệ trẻ, nhà khoa học, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp ĐMST trong cộng đồng. Đồng thời tìm kiếm, chọn lựa, tôn vinh các dự án khởi nghiệp ĐMST có tiềm năng để hỗ trợ, kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vốn thực hiện sản xuất, kinh doanh và tham gia các cuộc thi khởi nghiệp ĐMST cấp Vùng, cấp Quốc gia.

Đối tượng tham gia dự thi là các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân thuộc mọi thành phần trong tỉnh có dự án khởi nghiệp ĐMST dự định triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có thể tham gia một hay nhiều dự án khởi nghiệp ĐMST.

Lĩnh vực dự thi: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất và chế biến dược liệu; ứng dụng công nghệ 4.0; phát triển các sản phẩm truyền thống, đặc sản của địa phương.

TIẾP NHẬN HỒ SƠ, HÌNH THỨC CHẤM THI VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Mẫu thuyết minh dự án dự thi: Theo quy định tại Thể lệ cuộc thi của Ban Tổ chức cuộc thi.

3. Chấm thi (gồm vòng sơ khảo và chung khảo): Do Ban giám khảo cuộc thi thực hiện theo Quy chế chấm thi của Ban Tổ chức cuộc thi ban hành.

4. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng 1

- Giải nhất, trị giá: 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng);

- Giải nhì, trị giá: 32.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu đồng);

- Giải ba, trị giá: 24.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng);

- Giải khuyến khích, trị giá: 8.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu đồng).

Tài liệu kèm theo