Trang chủ >> Thông Báo   (18-07-2019)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum công khai dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum công khai dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019