Trang chủ >> Thông Báo   (31-03-2020)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đề nghị toàn thể CCVC&NLĐ thực hiện khai báo y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên phần mềm NCOVI

Thực hiện công tác tuyên truyền, khai báo y tế toàn dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 01/4/2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản số 241/SKHCN-VP về việc khai báo y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên phần mềm NCOVI

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động thực hiện khai báo sức khỏe và vận động người thân trong gia đình mình khai báo qua phần mềm NCOVI theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tại Văn bản số 779/HD-BCĐ ngày 13/3/2019.

Cụ thể: Việc khai báo y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có thể thực hiện theo 02 phương thức sau:

1. Khai báo qua phần mềm NCOVI: 

Tải phần mềm trên CH Play đối với điện thoại thông minh chạy phần mềm Android và App Store cho người dùng điện thoại hệ điều hành iOS) và làm theo hướng dẫn 

2. Khai báo trực tiếp trên website:

Người dân có thể truy nhập vào các website như: https://suckhoetoandan.vn/khaiyte hoặc https://tokhaiyte.vn và thực hiện theo các bước hướng dẫn để khai báo y tế điện tử.

hbnguyet