Trang chủ >> Thông Báo   (24-09-2020)

Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Kon Tum lần thứ XIII (năm 2020-2021)

Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên và nhi đồng trong toàn tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai, vừa qua, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum ký Quyết định số 3558/QĐ-BTC ngày 22/9/2020 ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Kon Tum lần thứ XIII (năm 2020-2021). Theo đó:                        

Đối tượng dự thi

Tất cả các em Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng trong tỉnh từ  6 đến 19 tuổi đều có quyền đăng ký tham gia Cuộc thi. Khuyến khích các em là người dân tộc thiểu số, các em khuyết tật tham gia.

Lĩnh vực dự thi

Các mô hình/sản phẩm tham dự Cuộc thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập.

2. Phần mềm tin học.

3. Đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí.

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình.

5. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Yêu cầu đối với mô hình/sản phẩm dự thi:

- Các mô hình/sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo.

- Mô hình/sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

- Mô hình/sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu không ảnh hưởng đến môi trường (khuyến khích sử dụng vật liệu sẵn có), là các mô hình thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hoá, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 4 của Thể lệ này.

- Mô hình/sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh, hình ảnh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng vận hành, tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả kinh tế, khả năng áp dụng.

- Mô hình/sản phẩm có kích thước không quá 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng dưới 10kg thì gửi cho Ban tổ chức, nếu kích thước mô hình/sản phẩm lớn hơn 0,5m x 0,5m x0,5m và nặng hơn 10kg được gửi bằng video clip.

Tiêu  chuẩnđối với mô hình/sản phẩm dự thi:

- Tính mới, tính sáng tạo (hệ số 5): Mô hình/sản phẩm dự thi không trùng với bất cứ mô hình/sản phẩm nào đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam. Nếu là sự cải tiến mô hình/sản phẩm đã có thì phải nêu rõ xuất xứ của mô hình/sản phẩm gốc; Quy trình vận hành (hoạt động) của mô hình/sản phẩm thể hiện được ý tưởng riêng của tác giả.

- Khả năng vận dụng (hệ số 3): Từ mô hình/sản phẩm và cơ chế hoạt động của mô hình/sản phẩm, có thể phát triển (thông qua nhà sản xuất) thành sản phẩm hữu ích trong học tập hoặc trong xã hội.

- Hiệu quả kinh tế (hệ số 2): Mô hình/sản phẩm có độ bền chắc nhất định khi sử dụng; giá thành tạo ra sản phẩm phù hợp với tính năng hoạt động của sản phẩm.

Yêu cầu đối với người dự thi

- Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định từ 6 đến 19 tuổi.

- Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể nhưng tối đa không vượt quá 5 thành viên.

- Người dự thi được quyền nhờ người khác hỗ trợ viết thuyết minh và làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình.

- Người dự thi phải làm Phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

Hồ sơ tham gia dự thiđược lập thành 02 bộ, mỗi bộ gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự  Cuộc thi (theo mẫu);

2. Mô hình/sản phẩm dự thi;

3. Bản thuyết minh theo nội dung ghi tại mục 1.4 Điều 5;

4. Ảnh tác giả: Mỗi tác giả gửi 2 ảnh (4x6cm), ghi rõ họ, tên ở mặt sau;

5. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi;

Nơi tiếp nhận hồ sơ và mô hình/sản phẩm tham dự Cuộc thi:

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

Địa chỉ: số 413, đường Ure, thành phố Kon Tum

Điện thoại liên hệ: 0260.3914669

Email: lhhkontum@gmail.com

Cơ cấu giải cho mỗi lĩnh vực dự thi:

01 giải Đặc biệt trị giá:                         16.000.000 đồng;

01 giải Nhất trị giá:                               12.000.000 đồng;      

02 giải Nhì, mỗi giải trị giá:                    8.000.000 đồng;

03 giải Ba, mỗi giải trị giá:                      6.000.000 đồng;

05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá:    4.000.000 đồng.

Số giải cho mỗi lĩnh vực dự thi là số lượng tối đa. Ban Tổ chức được quyền điều chỉnh số lượng giải giữa các lĩnh vực.

Ngoài các giải nêu trên, Ban Tổ chức sẽ trao một số giải khác như: Giải cho tác giả nhỏ tuổi nhất, cho mô hình đẹp nhất, cho tác giả có hoàn cảnh đặc biệt nhất…

Ban Tổ chức sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen và phần thưởng cho các tác giả đạt giải Nhất, Nhì, Ba và đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tham gia tổ chức Cuộc thi.

Thời gian tổ chức: Từ tháng 9 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2021.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 15 tháng 6 năm 2021 (theo dấu bưu điện).

Chấm thi: Tháng 7 năm 2021.

Chọn mô hình/sản phẩm tham dự Cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc: Cuối tháng 7 năm 2021.

Tổ chức trao giải: Quý IV năm 2021.

Mẫu Phiếu đăng ký tham dự cuộc thi: Tại đây.

Hồng Vân.