Trang chủ >> Thông Báo   (29-07-2020)

Thông báo danh sách hộp thư điện tử công vụ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Thực hiện Kế hoạch số 644/KH-UBND ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 . Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo danh sách hộp thư điện tử công vụ của Sở, các đơn vị trực thuộc và của cá nhân công chức, viên chức đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh biết thuận tiện trong việc liên hệ và phối hợp công tác.

Thời gian bắt đầu sử dụng hệ thống từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

Danh sách thư điện tử