Trang chủ >> Thông Báo   (09-10-2022)

Thông báo: gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022

 

Ngày 9/10/2022, Ban tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022 ban hành Thông báo số 130/TB-BTC về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022.

 

Chi tiết Thông báo TẠI ĐÂY

 

* Thể lệ cuộc thi Khởi nghiệp ĐMST năm 2022