Trang chủ >> Thông Báo   (27-04-2020)

Thông báo hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân

Ngày 27/4/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh  Kon Tum ban hành văn bản số 323/SKHCN-QLCN về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và đề nghị các đơn vị, địa phương có nhu cầu đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân gửi phiếu đề xuất hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế theo mẫu quy định (Mẫu kèm theo Văn bản số 5360/BKHCN-SHTT) về Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Hỗ trợ Tư vấn - Địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội trước ngày 15/5/2020.

 

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ trực tiếp với Ông Nguyễn Anh Tuấn Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Hỗ trợ Tư vấn (điện thoại: 0904712355, email: atuan.noip@gmail.com).

 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm, nghiên cứu nội dung và đăng ký tham gia./.

hbnguyet

Văn bản 5360/BKHCN-SHTT

Mẫu phiễu đăng ký