Trang chủ >> Thông Báo   (15-05-2023)

Thông báo: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2023

Ngày 16/5/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 58/TB-SKHCN về việc Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2023.

 

Theo đó, các nội dung hỗ trợ chi tiết như sau:

 

1. Hỗ trợ công nghệ

 

 

1.1. Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

 

1.2. Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô  hình  kinh  doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

 

1.3. Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

 

2. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

 

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới

 

a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu  chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp và xây  dựng,  áp  dụng  hệ  thống  quản  lý  chất  lượng  nhưng  không  quá  50  triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp;

 

b) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp;

 

Để nắm bắt nhu cầu và triển khai việc hỗ trợ cho DNNVVV trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo và đề nghị các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện và thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Hội doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, đăng ký nhu cầu hỗ trợ theo Phụ lục (gửi kèm) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 16 tháng 6 năm 2023 (Phòng quản lý công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, Tầng 4, tòa B Khu trung tâm hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum; điện  thoại: 0938032078; Email: lnhoang.skhcn@kontum.gov.vn) để tổng hợp, triển khai.

 

Sở Khoa học và Công nghệ báo để các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện./.

 

File đính kèm: TẠI ĐÂY