Trang chủ >> Thông Báo   (27-11-2023)

THÔNG BÁO Kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (bổ sung)

Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Uy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023 (bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-SKHCN ngày 23/11/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, thời gian thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. et Thomson) tại tỉnh Kon Tum".

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo kết quả tuyển chọn như sau:

1. Số lượng hồ sơ tham gia tuyển chọn: 01 hồ sơ.

2. Tổ chức đăng ký tuyển chọn: Viện Bảo vệ thực vật.

3. Kết quả đánh giá hồ sơ có tổng số điểm trung bình đạt 81.7 điểm, tổ chức và cá nhân sau đây trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài:

- Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Bảo vệ thực vật.

- Cá nhân chủ trì: TS. Bùi Văn Dũng.

- Địa chỉ: Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo đến tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì biết, thực hiện./

File đính kèm