Trang chủ >> Thông Báo   (05-10-2022)

Thông báo: Mời báo giá khóa đào tạo “Đánh giá viên chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015”(Khóa 2)

Ngày 5/10/2022, Sở Khoa học và Công nghệ gửi Thông báo số 128/TB-SKHCN về việc Mời báo giá khóa đào tạo “Đánh giá viên chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015”(Khóa 2). Nội dung thông báo như sau:

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum có nhu cầu tổ chức Khóa đào tạo “Đánh giá viên chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015” cho các đối tượng là cán bộ, công chức làm công tác ISO của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (dự kiến 120 người tham dự) với yêu cầu cụ thể như sau:

 

 

- Nội dung đào tạo: Đánh giá viên chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

 

- Thời gian tổ chức: Trong tuần thứ hai của tháng 11/2022;

 

- Hình thức đào tạo: Trực tiếp.

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum kính mời các đơn vị tham gia gửi báo giá. Báo giá hợp lệ phải có người đại diện hợp pháp ký tên, đóng dấu và ghi rõ:

 

- Chi tiết nội dung chương trình đào tạo mà đơn vị cung cấp;

 

- Giá chào bằng Việt Nam đồng phải bao gồm các loại thuế; - Hiệu lực của báo giá (ít nhất 01 tháng).

 

 

Thời gian nhận báo giá: Chậm nhất 15 giờ ngày 15/10/2022.

 

Địa chỉ nhận báo giá: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (Tầng 4 Tòa nhà B, Khu Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Số điện thoại: 0260.3862.518.

 

File đính kèm TẠI ĐÂY