Trang chủ >> Thông Báo   (08-05-2023)

Thông báo: Mời báo giá Khóa đào tạo “Kỹ năng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015”

Ngày 9/05/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum gửi Thông báo số 53/TB-SKHCN về việc Mời báo giá Khóa đào tạo “Kỹ năng duy trì và cải tiếnHệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015” đến Các đơn vị có năng lực tư vấn ISO, nội dung cụ thể:

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum dự kiến tổ chức Khóa đào tạo trực tiếp về “Kỹ năng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015” cho các đối tượng là cán bộ, công chức làm công tác ISO của các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố (Khóa 1); Cán bộ, công chức làm công tác ISO của UBND các xã, phường, thị trấn (Khóa 2) với yêu cầu cụ thể như sau:

- Nội dung đào tạo: Kỹ năng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Số lượng người dự đào tạo: Dự kiến 200 người cho 02 Khóa;

- Thời gian tổ chức: Trong tháng 06/2023 chia làm 02 đợt;

- Hình thức đào tạo: Trực tiếp.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum kính mời các đơn vị tham gia gửi báo giá. Báo giá hợp lệ phải có người đại diện hợp pháp ký tên, đóng dấu và ghi rõ:

- Chi tiết nội dung chương trình đào tạo mà đơn vị cung cấp;

- Giá chào bằng Việt Nam đồng phải bao gồm các loại thuế;

- Hiệu lực của báo giá (ít nhất 01 tháng).

Thời gian nhận báo giá: Đến 15 giờ ngày 25/5/2023.

 

Địa chỉ nhận báo giá: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (Tầng 4 Tòa nhà B, Khu Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Số điện thoại: 0260.3862.518.

Rất mong Quý Công ty tham gia chào giá./.

 

File đính kèm: TẠI ĐÂY