Trang chủ >> Thông Báo   (20-05-2022)

Thông báo: Thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022

Ngày 20/5/2022, Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022 ban hành Thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022, nội dụng Thể lệ như sau:

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH KON TUM NĂM 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 THỂ LỆ

Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-BTC ngày 20  tháng 5 năm 2022

của Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022)

                                      

Điều 1. Đối tượng dự thi

Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân thuộc mọi thành phần, độ tuổi trong tỉnh có ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) dự định triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng/dự án khởi nghiệp ĐMST.

Điều 2. Lĩnh vực dự thi

- Lĩnh vực dự thi: Tập trung các lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất và chế biến sản phẩm dược liệu; chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, công tác chuyên môn, sản xuất, kinh doanh; ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực; mô hình sản xuất/dịch vụ… mới.

Điều 3. Yêu cầu đối với ý tưởng/dự án dự thi

- Các ý tưởng/dự án khởi nghiệp ĐMST tham gia cuộc thi là các ý tưởng/dự án mới, chưa tham gia bất cứ cuộc thi khởi nghiệp ĐMST nào ở trong tỉnh, ngoài tỉnh và Trung ương; đảm bảo các yêu cầu, điều kiện dự thi theo Thể lệ cuộc thi của Ban Tổ chức.

- Các ý tưởng/dự án đã đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp; cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng của tỉnh, của Trung ương không được tham gia dự thi;

- Ý tưởng/dự án không được sao chép của người khác hoặc sao chép, sử dụng thông tin trên mạng xã hội.

Điều 4. Hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi gồm 01 bộ, được trình bày bằng Tiếng Việt, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ giấy A4, bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu đính kèm Phụ lục 1 (Mẫu M-la hoặc M-lb);

b) Thuyết minh ý tưởng/dự án khởi nghiệp ĐMST theo mẫu đính kèm Phụ lục 2 (Mẫu M-2);

c) Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu,... kèm theo (nếu có).

2. Thời hạn đăng ký và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi

a) Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: Từ khi có thông báo đến 17 giờ 00 ngày 23/9 /2022;

b) Địa chỉ nhận hồ sơ dự thi: Cơ quan Thường trực (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum), địa chỉ: Tầng 4, toà nhà B, Khu hành chính mới tỉnh Kon Tum, tổ 8, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum;

c) Hồ sơ dự thi được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thời gian được tính theo dấu bưu điện hoặc dấu văn bản đến của Sở Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, gửi kèm file điện tử qua email: phkt197@gmail.com.

d) Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công bố kết quả cuộc thi. Cơ quan Thường trực cuộc thi sẽ không trả lại hồ sơ dự thi.

Điều 5. Tiêu chí chấm điểm, cách chấm điểm các ý tưởng/dự án khởi nghiệp ĐMST

1. Tiêu chí chấm điểm

a. Tính mới, tính sáng tạo. Điểm tối đa 30 điểm

- Ý tưởng/sản phẩm của dự án chưa công bố; chưa sản xuất, kinh doanh trên thị trường đến trước thời điểm dự thi (ý tưởng mới ở dạng dự định phát triển; sản phẩm ở dạng sản xuất mẫu hoặc đang trong quá trình hoàn thiện);

- Các mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoàn toàn mới hoặc có sự cải tiến, đổi mới so với sản phẩm, mô hình đã được thương mại hóa;

- Có hàm lượng khoa học và công nghệ (tạo ra hoặc có ứng dụng yếu tố khoa học và công nghệ để hình thành, phát triển ý tưởng/sản phẩm).

b. Khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng của ý tưởng/dự án. Điểm tối đa 25 điểm

Ý tưởng/sản phẩm của dự án có khả năng đưa vào sản xuất, kinh doanh; có thị trường tiêu thụ cụ thể.

c. Phương án/kế hoạch phát triển ý tưởng thành dự án sản xuất, kinh doanh (đối với ý tưởng); phương án/ kế hoạch thương mại hóa sản phẩm (đối với dự án) Điểm tối đa 15 điểm

Có phương án/ kế hoạch cụ thể; có cơ sở khoa học và thực tiễn; có tính khả thi.

d. Nguồn lực triển khai thực hiện ý tưởng/dự án. Điểm tối đa 15 điểm

Chỉ rõ các nguồn lực thực hiện.

đ. Mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế - xã hội của ý tưởng/dự án mang lại. Điểm tối đa 15 điểm.

2. Chấm thi

a. Vòng sơ khảo: Ban Giám khảo chấm điểm cho từng ý tưởng/dự án, lựa chọn không quá 6 ý tưởng/ dự án xuất sắc (có điểm từ cao đến thấp) để vào thi chung khảo.

b. Vòng chung khảo: Nội dung thi chung khảo bao gồm:

- Thuyết trình ý tưởng/dự án: Thời gian 10 phút. Điểm tối đa 40 điểm

- Trả lời các câu hỏi của Ban Giám khảo: Thời gian 20 phút. Điểm tối đa 60 điểm.

3. Tính điểm xếp loại các ý tưởng/dự án vòng chung khảo

-  Tổng điểm vòng sơ khảo + Tổng điểm vòng chung khảo.

-  Các ý tưởng/dự án đạt giải xếp theo thứ tự số điểm từ cao đến thấp.

4. Căn cứ chất lượng của các ý tưởng/dự án của vòng chung khảo, Ban Tổ chức cuộc thi quyết định các giải thưởng cho phù hợp.

Điều 6. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng

Giải thưởng bao gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng, cụ thể như sau:

- Giải nhất, trị giá tối đa: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng);

- Giải nhì, trị giá tối đa: 32.000.000 đồng (Ba mươi hai triệu đồng);

- Giải ba, trị giá tối đa: 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng);

- Giải khuyến khích trị giá tối đa: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

Các hoạt động hỗ trợ khác: Ngoài giải thưởng như trên, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ các ý tưởng/dự án đạt giải kết nối với cố vấn khởi nghiệp, các nhà đầu tư, các Quỹ hỗ trợ để kêu gọi vốn đầu tư, vay vốn đầu tư thương mại hóa ý tưởng/dự án theo quy định hiện hành.

Lưu ý: Ban Tổ chức cuộc thi được quyền ghi hình, chụp hình, ghi âm ý tưởng/dự án dự thi và phần thi của tác giả, nhóm tác giả để sử dụng cho phần tin tức, tường thuật, cho các mục đích quảng bá chương trình, các chương trình truyền hình, bao gồm trên Website hoặc dưới bất kỳ hình thức nào với yêu cầu không gây nguy hại đến quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp tham gia cuộc thi

1. Thực hiện các quy định của Thể lệ cuộc thi, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong hồ sơ dự thi; ý tưởng/sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả. Các ý tưởng/dự án dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải tiến hành đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước khi chấm thi và công bố trao giải.

2. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả dự thi không được sử dụng ý tưởng/dự án tham gia cuộc thi này để tham dự các cuộc thi khác. Cam kết tham gia tất cả các hoạt động xuyên suốt cuộc thi.

3. Không sao chép một phần hay toàn bộ hoặc vay mượn ý tưởng/dự án đã được đưa vào sử dụng của các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước.

4. Để rút khỏi cuộc thi, tác giả, nhóm tác giả, doanh nghiệp dự thi phải thông báo với Cơ quan Thường trực cuộc thi bằng văn bản trước thời gian hết thời hạn nộp hồ sơ dự thi ít nhất 10 ngày làm việc.

5. Trong trường hợp có phát sinh tranh chấp bản quyền tác giả trong quá trình tham gia cuộc thi, sau khi ý tưởng/dự án dự thi đạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

6. Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, do tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng chịu trách nhiệm./.

File đính kèm: KẾ HOẠCH

                     MẪU BIỂU