Trang chủ >> Thông Báo   (14-03-2023)

Thông báo tiếp nhận hồ sơ cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” và xác nhận nguồn gốc, xuất xứ Sâm Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum

Căn cứ Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum.

Thực hiện Văn bản số 08/UBND-NNTN ngày 03/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác nhận nguồn gốc, xuất xứ Sâm Ngọc Linh để làm cơ sở cấp quyền chỉ dẫn địa lý Sâm Ngọc Linh cho sâm củ; Văn bản số 146/TB-VP ngày 11/01/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc về công tác quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh.

Ngày 06/03/2023, Sở Khoa học học và Công nghệ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản Liên ngành số 543/LN: NNPTNT-KHCN về việc hướng dẫn trình tự xác nhận nguồn gốc, xuất xứ Sâm Ngọc Linh để làm cơ sở cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ (Có văn bản kèm theo).

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tiếp nhận hồ sơ cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh và xác nhận nguồn gốc, xuất xứ Sâm Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ, như sau:

1. Tổ chức/cá nhân trên cơ sở vườn Sâm đang sở hữu và kế hoạch khai thác sâm củ từ 6 năm tuổi trở lên phục vụ chế biến, mua bán có nhu cầu đăng ký số lượng cây Sâm Ngọc Linh khai thác cần được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý gửi hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (mỗi đơn vị 01 bộ hồ sơ).  

2. Thành phần hồ sơ, gồm:

-  Đơn đề nghị cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum (Có Mẫu số 01 – ĐĐNC kèm theo);

- Kế hoạch khai thác sản phẩm sâm củ Ngọc Linh (Có Mẫu số 02 – KHKT kèm theo);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm đăng ký hoặc hợp đồng nhận khoán với chủ rừng để trồng Sâm Ngọc Linh hoặc giấy xác nhận của chính quyền địa phương cho tổ chức/cá nhân có sở hữu vườn Sâm Ngọc Linh tại các vị trí đủ điều kiện trồng Sâm Ngọc Linh, không tranh chấp hoặc các giấy tờ hợp pháp khác có liên quan.

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ (Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện):

3.1. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, Tổ 8, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

3.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, Tổ 8, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: Hết ngày 31/3/2023.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân sản xuất sâm củ Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

File đính kèm