Trang chủ >> Thông Báo   (11-05-2023)

Thông báo: Về hướng dẫn trình tự, thủ tục công bố hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm, hàng hóa

Ngày 11/5/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 55/TB-SKHCN Về hướng dẫn trình tự, thủ tục công bố hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm, hàng hóa. 

 

Nội dung chi tiết: TẠI ĐÂY