Trang chủ >> Thông Báo   (22-07-2019)

Thông báo về kịch bản diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2019.