Trang chủ >> Thông Báo   (02-03-2023)

Thông báo về nhu cầu tiếp nhận công chức

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

 

Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đang thiếu một số vị trí công tác (do công chức nghỉ hưu, chuyển công tác,...). Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo nhu cầu về tiếp nhận vào làm công chức của Sở.

 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Hành chính -Tổng hợp, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, tầng 4, Tòa nhà B, Trung tâm Dịch vụ Hành chính Hội nghị tỉnh, Tổ 8, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

Nội dung Thông báo: TẠI ĐÂY