Trang chủ >> Thông Báo   (21-05-2023)

Thông báo: Về nhu cầu tiếp nhận công chức

Ngày 19/5/2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số  59/TB-SKHCN về nhu cầu tiếp nhận công chức.

Nội dung thông báo:

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đang thiếu một vị trí công tác (Chuyên viên Công nghệ thông tin). Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo nhu cầu về tiếp nhận vào làm công chức của Sở, cụ thể như sau:

 

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu.

 

2. Vị trí tiếp nhận: Chuyên viên

 

3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn

 

3.1. Đối tượng: Đang là công chức, viên chức

 

3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện:

 

- Về độ tuổi: Dưới 45 tuổi;

 

- Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có trình độ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin;

 

- Có kinh nghiệm 5 năm công tác trở lên;

 

- Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Không bị xử lý hình thức kỷ luật nào theo quy định của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị;

 

- Có sức khỏe, điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm, nhất là điều kiện làm việc ở cơ sở;

 

- Đangcông tác tại các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, đơn vị sự nghiệp của tỉnh (Riêng viên chức phải đủ các điều kiện chuyển sang ngạch công chức theo quy định). Ưu tiên công chức, viên chức đã tham gia các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh; có hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; có kiến thức và kỹ năng về hoạt động đổi mới sáng tạo; công tác tại trường Cao đẳng, Đại học; các tổ chức khoa học và công nghệ trong tỉnh.

 

 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị tiếp nhận

 

4.1. Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại khoản 3 điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ

 

4.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

 

5. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

 

 

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày ban hành Thông báo đến hết 16 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 6 năm 2023 (trong giờ hành chính) tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, tầng 4, Tòa nhà B, Khu hành chính tỉnh, Tổ 8, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ số điện thoại 02603 862518 hoặc 0987846645 (đ/c Vinh).

 

6. Hình thức tiếp nhận: Theo quy định hiện hành.