Trang chủ >> Thông Báo   (20-07-2020)

Thông báo về việc định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2021

Để đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum định hướng các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng, các tổ chức và cá nhân đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021, cụ thể như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ XUẤT

1. Thử nghiệm, chuyển giao mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu của tỉnh; mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ (tập trung một số sản phẩm chủ lực và dược liệu).

2. Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm (thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng) từ các loài dược liệu của tỉnh.

3. Chuyển giao công nghệ phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, giá thành thấp trên cây cao su, cà phê,.. so với các công nghệ hiện đang sử dụng.

4. Chuyển giao công nghệ xử lý hiệu quả, tiết kiệm (tái sử dụng nước thải sau xử lý) các chất thải của các nhà máy chế biến cao su, sắn, mía đường trên địa bàn tỉnh.

5. Chuyển giao, ứng dụng một số công nghệ 4.0 theo hướng số hóa trên một số lĩnh vực: chính quyền điện tử; quản lý giao thông; quản lý thiên tai; quản lý tài nguyên rừng và đất đai; dịch vụ du lịch; quản lý biên giới...

6. Nghiên cứu, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để xử lý hiệu quả một số vấn đề xã hội; vấn đề mới phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội...

7. Nghiên cứu đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu hàng hóa một số sản phẩm chủ lực của tỉnh, có khả năng xuất khẩu ra nước ngoài.

8. Ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới, hiện đại trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh truyền nhiễm, bệnh mãn tính phổ biến trên địa bàn tỉnh. 

9. Ứng dụng, chuyển giao công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; bảo quản, chế biến sau thu hoạch; sản xuất các chế phẩm sinh học, phân bón sinh học, thuốc bảo vệ thực vật sinh học,... sử dụng trong nông nghiệp.

10. Nghiên cứu, ứng dụng phát triển các mô hình trồng cây dược liệu, chăn nuôi,... dưới tán rừng, gắn với việc khoanh nuôi tái sinh rừng, tạo sinh kế cho người dân.

 II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp quốc gia: Giao Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn và tiếp nhận, tổng hợp các đề xuất đặt hàng của các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định; đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với nhiệm vụ cấp quốc gia).

2. Đối với nhiệm vụ cấp cơ sở, các nhiệm vụ thực hiện chương trình hợp tác: Các Sở, ban ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan chủ động xây dựng và bố trí kinh phí để triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi của ngành, địa phương mình quản lý, gửi danh mục về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần xác định cụ thể nguồn kinh phí thực hiện: (1) Nguồn kinh phí của các đơn vị, địa phương bố trí để thực hiện; (2) Nguồn huy động của doanh nghiệp, các tổ chức khác tham gia, các nguồn huy động khác; (3) Kinh phí đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm giao cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

4. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thông tin đến các doanh nghiệp có nhu cầu tiếp nhận ứng dụng công nghệ mới, thực hiện đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm mới có chất lượng và sức cạnh tranh; tạo lập, quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ nhằm tạo động lực cho sự phát triển bền vững và tăng khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập. Tổng hợp nhu cầu của các doanh nghiệp thành viên, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, để Sở làm việc với các đơn vị có chức năng, năng lực xem xét phối hợp để chuyển giao.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo các đơn vị, địa phương; các tổ chức có liên quan biết, triển khai./.