Trang chủ >> Thông Báo   (14-05-2023)

Thông báo về việc dừng tiếp nhận đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện trong năm 2024

Căn cứ thông báo số 41/TB-SKHCN nagỳ 11/4/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum về thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2024.

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã thông báo đến các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các Viện nghiên cứu; Trường Đại học, Cao đẳng; các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024. Thời hạn nhận hồ sơ đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum trước ngày 05/5/2023.

 

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo dừng tiếp nhận đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2024 bắt đầu từ ngày 12/05/2023.

 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng cảm ơn và thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị biết./.

 

File đính kèm : TẠI ĐÂY