Trang chủ >> Thông Báo   (20-03-2019)

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi sáng tác Logo chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" và Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum

Thực hiện Công văn số 590/UBND-KGVX ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc gia hạn thời gian Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) Chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh và Nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum. Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum (Cơ quan thường trực Cuộc thi) xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong cả nước biết về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi, như sau:
- Thời gian nhận tác phẩm: Đến hết ngày 29/3/2019 (thay vì ngày 10/3/2019 theo Thông báo số 194/TB-BTC ngày 13/12/2018 của Ban Tổ chức cuộc thi).
- Thời gian chấm thi: Trong tháng 4 năm 2019
- Thời gian công bố giải thưởng: Trong tháng 5 năm 2019
- Địa điểm nhận tác phẩm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - Số điện thoại: 02603.865.490 Fax: 02603.862.806
Để tìm hiểu thông tin về Cuộc thi, xin truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN; Nội dung Thể lệ Cuộc thi, Phiếu đăng ký dự thi sáng tác biểu tượng (logo) Chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh và Nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum được đăng tải tại website: www.skhcn.kontum.gov.vn/ Mục Thông báo.
Xin trân trọng./

Tải Thông báo tại đây