Trang chủ >> Thông Báo   (12-07-2020)

Thông báo về việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 112/TTTT-TTCN ngày 30/6/2020 của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ (văn bản kèm theo).

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tìm hiểu, đầu tư đổi mới công nghệ tiếp cận với các công nghệ, thiết bị của các nhà cung ứng đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước; gặp gỡ các chuyên gia để được tư vấn trực tiếp, Sở Khoa học và Công nghệ kính chuyển văn bản của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh để Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum biết, thông báo cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia./.