Trang chủ >> Thông Báo   (18-03-2019)

Thông báo về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum năm 2019

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum năm 2019;

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kon Tum thông báo đến các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện gửi hồ sơ tham gia chủ trì thực hiện một (01) trong hai (02) dự án:

1. Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê xứ lạnh Kon Tum”;

2. Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm dược liệu tỉnh Kon Tum

(Yêu cầu nội dung cụ thể theo Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 có kèm theo) .

3. Hồ sơ gồm 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp), được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 10 bản sao, bao gồm các tài liệu sau đây:

a) Bản sao Quyết định thành lập (Điều lệ hoạt động) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký chủ trì hoặc các giấy tờ tương đương khác;

b) Phiếu đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì dự án theo biểu mẫu 01 kèm theo;

c) Thuyết minh dự án theo biểu mẫu 02 kèm theo;

d) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký tuyển chọn dự án theo biểu mẫu 03 kèm theo;

đ) Lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án, các thành viên chính và thư ký khoa học thực hiện dự án; lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (nếu có) theo các biểu mẫu 04 kèm theo;

e) Văn bản xác nhận về sự đồng ý phối hợp thực hiện dự án của các đơn vị phối hợp (nếu có) theo biểu mẫu 05 kèm theo;

g) Báo giá thiết bị, nguyên, vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện dự án;

h) Tài liệu chứng minh khả năng huy động kinh phí từ nguồn khác ngoài nguồn ngân sách của Chương trình để thực hiện dự án.

4. Hồ sơ phải được niêm phong kín và bên ngoài ghi rõ các thông tin: Tên dự án, danh mục tài liệu trong hồ sơ; tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn chủ trì dự án, tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án và thông tin về người liên hệ (điện thoại và địa chỉ email).

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Hồ sơ gửi về Sở KH&CN tỉnh Kon Tum, địa chỉ: 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, trước ngày 13/4/2019 (Phòng Quản lý Chuyên ngành - số điện thoại: 02603.865.490 Fax: 0260.3562.806).

Sở KH&CN tỉnh Kon Tum thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết đăng ký tham gia, thực hiện./.

Biểu mẫu kèm theo:

- Mẫu 1;

- Mẫu 2;

- Mẫu 3;

- Mẫu 4;

- Mẫu 5.