Trang chủ >> Thông Báo   (14-03-2023)

Thông báo viết bài cho Ấn phẩm Thông tin Khoa học và Công nghệ số 02.2023

 

Thực hiện Kế hoạch công tác thông tin khoa học và công nghệ năm 2023, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum triển khai xuất bản Ấn phẩm Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) số 02.2023 vào tháng 5/2023.

Ban biên tập rất mong nhận được bài viết của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh theo các nội dung sau:

- Tuyên truyền, phổ biến, ý kiến trao đổi về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về KH&CN, đổi mới sáng tạo.

- Giới thiệu các hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo, các kết quả nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao KH&CN có hiệu quả trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Những vấn đề kinh tế - xã hội cấp thiết đang đặt ra của tỉnh Kon Tum cần tập trung nghiên cứu, giải quyết.

- Những kinh nghiệm hay trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; những sáng kiến, sáng chế của tổ chức, cá nhân đã được ứng dụng hoặc đang trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện; các mô hình, điển hình tiên tiến, kinh nghiệm sản xuất tại địa phương;

- Quảng bá, giới thiệu những công nghệ mới có thể chuyển giao, ứng dụng phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh Kon Tum (sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao; sắn, cà phê, cao su và các sản phẩm chế biến từ sắn, cà phê, cao su; Sâm Ngọc linh, sâm dây, các sản phẩm chế biến từ Sâm Ngọc Linh, sâm dây và các loại dược liệu khác...).

- Nghiên cứu, trao đổi, đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum; nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa nói chung, các sản phẩm chủ lực của tỉnh nói riêng trong thời gian tới.

          Yêu cầu về bài viết:

         +Viết hoặc đánh máy rõ ràng trên giấy A4 (mỗi bài viết không quá 4 trang A4)

  + Các tranh, ảnh minh họa cho bài viết.

          Chế độ nhuận bút: Sau khi bài viết đư­ợc đăng, chúng tôi sẽ chuyển trả tiền nhuận bút cho cộng tác viên theo chế độ quy định.

  Thời gian nhận bài: Từ ngày 20/3/2023 đến 20/4/2023.

  Địa điểm nhận bài: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

  Địa chỉ: số 16A Ngô Quyền, P. Thống Nhất, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

  Điện thoại: 0260.912.167; 0931644679  –  Email: khoahocudkt@gmail.com

  Rất mong nhận được sự quan tâm, cộng tác của quý cơ quan, đơn vị và các cộng tác viên./.