Trang chủ >> Thông Báo   (01-12-2019)

Thông báo viết bài cho ấn phẩm Thông tin khoa học và công nghệ số xuân Canh Tý, số 01/2020

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ thông báo nhận bài viết của cộng tác viên cho ấn phẩm Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) số đặc biệt số Xuân Canh Tý, số 01/2020.

Yêu cầu nội dung:

- Tuyên truyền, phổ biến, ý kiến trao đổi về những chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về KH&CN.

- Giới thiệu các hoạt động KH&CN, các kết quả nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao KH&CN có hiệu quả trên các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Những vấn đề kinh tế - xã hội cấp thiết đang đặt ra của tỉnh Kon Tum cần tập trung nghiên cứu, giải quyết.

- Những kinh nghiệm hay trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; những sáng kiến, sáng chế của tổ chức, cá nhân đã được ứng dụng hoặc đang trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện. Các mô hình, điển hình tiên tiến; kinh nghiệm sản xuất tại địa phương;

- Quảng bá, giới thiệu những công nghệ mới có thể chuyển giao, ứng dụng phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh Kon Tum (sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao; sắn, cà phê, cao su và các sản phẩm chế biến từ sắn, cà phê, cao su; Sâm Ngọc linh, sâm dây, các sản phẩm chế biến từ Sâm Ngọc Linh, sâm dây và các loại dược liệu).

- Nghiên cứu, trao đổi, đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; nâng cao chất lượng hàng hóa nói chung, các sản phẩm chủ lực  của tỉnh nói riêng trong thời gian tới.

 Yêu cầu về bài viết:

       +Viết hoặc đánh máy rõ ràng trên giấy A4(Mỗi bài viết không quá 04 trang A4)

       + Các tranh, ảnh minh họa cho bài viết.

Chế độ nhuận bút: Sau khi bài viết đư­ợc đăng, chúng tôi sẽ chuyển trả tiền nhuận bút cho cộng tác viên theo chế độ quy định.

Thời gian nhận bài: Từ ngày 29/11/2019 đến 20/12/2019.

Địa điểm nhận bài: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

Địa chỉ: số 16A Ngô Quyền, P. Thống Nhất, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điện thoại: 02603.934.777    –  Email: khoahocudkt@gmail.com

Rất mong nhận được sự cộng tác của các cộng tác viên!