Trang chủ >> Thông Báo   (05-05-2019)

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 2018

Ngày 8/4/2019, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-HĐSK về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2018. Theo đó UBND tỉnh Kon Tum đã công nhận 61 sáng kiến của các tác giả và nhóm tác giả trên địa bàn tỉnh