7. TTHC chuẩn hóa: Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách cơ sở X quang chẩn đoán trong y tế)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Sáng từ 7giờ 30 – 10 giờ 30, chiều từ 13giờ 30- 16 giờ30 các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)

Bước 2: Cán bộ tại Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, viết Giấy biên nhận và giao cho bộ phận chuyên môn tiến hành xử lý hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định điều kiện của cơ sở đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ và cấp, cấp lại Chứng chỉ nhân viên viên. Chứng chỉ được chuyển qua Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho cơ sở đề nghị cấp phép

Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Sáng từ 7giờ 30 – 10 giờ 30, chiều từ 13giờ 30- 16 giờ30 các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh (theo mẫu);

- Bản sao giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm;

- Phiếu khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

- 03 ảnh cỡ 3 x 4.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời gian giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ

Kết quả

Chứng chỉ

Phí, Lệ phí

Phí thẩm định cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ. Mức phí: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/1 chứng chỉ.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (Mẫu 05-II/ATBXHN Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010)

Yêu cầu điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC, ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

Biểu mẫu đính kèm