Thủ tục 1: Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận “1 cửa”- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

- Địa chỉ: 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)

Bước 2: Cán bộ tại Bộ phận 1 cửa kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, viết Giấy biên nhận và giao cho bộ phận chuyên môn tiến hành xử lý hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện của cơ sở đề nghị phê duyệt bản Kế hoạch ứng phó sự cố. Sở KH&CN phê duyệt bản Kế hoạch ứng phó sự cố. Bản Kế hoạch ứng phó sự cố được chuyển qua bộ phận 1 cửa để trả kết quả cho cơ sở đề nghị cấp phép.

Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết tại Bộ phận “1 cửa”- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (bản chính),

- Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở, phải có chữ ký của người đứng đầu cơ sở và dấu của cơ sở, có dấu giáp lai các trang và có trang bìa cứng

b) số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Thời gian giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ

Kết quả

Kế hoạch được phê duyệt

Phí, Lệ phí

Phí thẩm định để phê duyệt đối với Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở thuộc nhóm nguy cơ IV - Cơ sở tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ thuộc nhóm 5 theo quy định tại QCVN 6:2010/BKHCN, thiết bị phát tia X quang chẩn đoán y tế và thiết bị phát tia X khác. Mức thu: 500.000 đồng/01 bản kế hoạch

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Năng lượng nguyên tử;

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.