Thủ tục 2: Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận “1 cửa”- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

- Địa chỉ: 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)

Bước 2: Cán bộ tại Bộ phận 1 cửa kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ phận 1 cửa viết Giấy biên nhận và giao cho bộ phận chuyên môn tiến hành xử lý hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thẩm định hồ sơ khai báo thiết bị X quang. Sở KH&CN cấp giấy xác nhận khai báo. Giấy xác nhận được chuyển qua bộ phận 1 cửa để trả kết quả cho cơ sở.

Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết tại Bộ phận “1 cửa”- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Phiếu khai báo thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế (theo mẫu)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời gian giải quyết

05  ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ

Kết quả

Giấy xác nhận;                          

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Phiếu khai báo thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế (Mẫu 06-I/ATBXHN Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010).

Yêu cầu điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Biểu mẫu đính kèm