1. TTHC chuẩn hóa: Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương

Trình tự thực hiện

Bước 1. Doanh nghiệp đã đóng góp vào Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 7 Điều 14 của Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, lập hồ sơ và gửi đến Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính công ích.

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Sáng từ 7giờ 30 – 10 giờ 30, chiều từ 13giờ 30- 16 giờ30 các ngày làm việc trong tuần(trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2. Công chức/viên chức tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum;

- Hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức/viên chức đóng dấu ghi nhận ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum.

Bước 3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum tổ chức thẩm định về nội dung và tài chính đối với hồ sơ yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum của doanh nghiệp.

Bước 4. Chủ tịch Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum quyết định mức hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum cho doanh nghiệp.

Bước 5. Quyết định mức hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum được gửi về doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ hoặc nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Sáng từ 7giờ 30 – 10 giờ 30, chiều từ 13giờ 30- 16 giờ30 các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính công ích.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Công văn đề nghị Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum hỗ trợ tiền đã nộp vào Quỹ

 - Thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

b) Số lượng hồ sơ:    01  (bộ)

Thời gian giải quyết

45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp đã đóng góp vào Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum

Cơ quan thực hiện

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum

Kết quả

Quyết định mức hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum cho doanh nghiệp.

Phí, Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện

Doanh nghiệp đã đóng góp vào Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 7 Điều 14 của Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính.