Thủ tục 1: Tiếp nhận Bản công bố sử dụng dấu định lượng (đối với hàng đóng gói sẵn nhóm 1, 2)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 02 Hoàng Diệu, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Sáng từ 7giờ - 11giờ, chiều từ 13giờ - 17giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)

Bước 2: Khi nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, viết Giấy biên nhận và chuyển cho bộ phận chuyên môn tiến hành xử lý hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thẩm định hồ sơ công bố sử dụng dấu định lượng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký xác nhận, đóng dấu tiếp nhận cho tổ chức, cá nhân Bản công bố sử dụng dấu định lượng. Bản công bố sử dụng dấu định lượng được chuyển qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho cơ sở đề nghị cấp phép.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Sáng từ 7giờ - 11giờ, chiều từ 13giờ - 17giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.

Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- 02 Bản công bố sử dụng dấu định lượng (bản chính - theo mẫu)

b) Số lượng hồ sơ:  02 (hai) bộ

Thời gian giải quyết

Không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Kon Tum

Kết quả

Ký xác nhận, đóng dấu tiếp nhận Bản công bố sử dụng dấu định lượng

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Bản công bố sử dụng dấu định lượng (Mẫu 1. CBDĐL phụ lục V  Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014)

Yêu cầu điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Đo lường số 04/2011/QH13, ngày 11/11/2011 của Quốc hội;

- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP, ngày 19/10/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Biểu mẫu đính kèm