Thủ tục 10: Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy gửi bản công bố hợp quy theo mẫu quy định đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để đăng ký hoặc qua đường bưu chính.

- Địa chỉ: số 02 Hoàng Diệu, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Sáng từ 7giờ - 11giờ, chiều từ 13giờ - 17giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định). Bước 2: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố hợp quy trong trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy không đáp ứng yêu cầu theo quy định. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại.

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Sáng từ 7giờ - 11giờ, chiều từ 13giờ - 17giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.

Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản công bố hợp quy (theo mẫu);

- Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư…(bản sao y bản chính);

- Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bản sao có công chứng.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ hồ sơ

Thời gian giải quyết

Không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kết quả

Thông báo tiếp nhận

Lệ phí

Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp quy. Mức thu: 150.000đ/giấy đăng ký.

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Bản công bố hợp quy (Mẫu 2.CBHC/HQ Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)  

Yêu cầu điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật số 68/2006/QH11 ngày 01/1/2007 của Quốc hội;

- Luật số 05/2007/QH12 ngày 01/7/2008 của Quốc hội;

- Nghị định số 127/2007/NĐ/CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ;

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 3/8/2009 của Chính phủ;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 183/2016/TT-BTC, ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính.

Biểu mẫu đính kèm